Csatárlánc segítünk segíteni!TIF-program

Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF)

2014-ben indult útjára a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete és a Csatárlánc önkéntes csoport felsőoktatási közösségi szolgálati tanulás (service learning) programja, az ún. TIF (azaz Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás) program. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók önkéntes tevékenységek vállalásával

 • vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában,
 • szerezzenek széleskörű ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdésekről, köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról,
 • kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, amelyek társadalmi problémák innovatív megoldását, többek között a szegénység és a társadalmi kirekesztés enyhítését tűzték ki célul,
 • szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző formáiról, lehetőségeiről,
 • változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szociálisan érzékenyebbé), váljanak felelős értelmiségivé, illetve
 • aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elterjedéséhez.

A TIF program keretében a Tanárképző Intézet és a Csatárlánc az alábbi típusú foglalkozásokat, tevékenységeket szervezi:

 • önkéntes programok, akciók (felkészítéssel, feldolgozással, mentori támogatással),
 • érzékenyítő beszélgetések, foglalkozások (szakemberek, civil szervezetek bevonásával),
 • tereplátogatások, intézménylátogatások (személyes találkozás a társadalom perifériáján élőkkel).

A TIF programban való részvétel önkéntes. A programba bekapcsolódó hallgatók egy motivációs beszélgetésen, majd egy felkészítő foglalkozáson vesznek részt. Közösségi szolgálatuk során egy egyszerű jelenléti könyvecskét, illetve egy reflektív naplót (blogot) vezetnek, majd a program zárásakor egy - előre megadott szempontokra épülő - esszét nyújtanak be. (A reflektív esszé szempontjai itt olvashatók.)

A Tanárképző Intézet a TIF programban legalább 30 órányi önkéntes tevékenységet teljesítő hallgatók számára egy, a nemzetközi Youthpass tanúsítványhoz hasonló, angol és magyar nyelvű igazolást állít ki, amely bemutatja magát a programot, illetve igazolja a program során végzett tevékenységeket. 

Tanúsítvány, magyar 

Tanúsítvány, magyar

A 2015/2016-os tanévben az alábbi helyszíneket biztosítjuk a hallgatók számára a TIF programban való önkéntes tevékenységek végzésére: 
 
 • B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központjának Gyermek rehabilitációs osztálya (Miskolc – Szentpéteri kapu)
 • Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola (Miskolc – Vasgyár)
 • Aranyhíd Lakásotthon (Miskolc – Tapolca)
 • Aranyhíd Lakásotthon (Miskolc – Diósgyőr)
 • Dr. Ámbédkar Iskola (Sajókaza vagy Miskolc – Győri kapu)
 
A programmal kapcsolatban részletes információ kérhető: 
Karlowits-Juhász Orchidea, 30/826-2069, tif@tanarkepzo.hu